Nikša AntoniniFotoreporter

Slučajne slike

Slučajne slike nastale su slučajno 1978. godine. Fotograf je slučajno, u jednoj fazi razvijanja filma, ostavio film predugo u vodi. Emulzija se nabrala, a rezultat je bio vizualno atraktivan i Fotograf je nakon toga namjerno ponovio grešku i napravio niz fotografija po istom postupku. Neke od njih objavljene su u časopisu Pitanja, broj 1–2, 1979.

Prva izložba fotografija Nikše Antoninija (Makarska, 1977) temeljila se na eksperimentiranju s eksponiranjem i komponiranjem već u samom procesu snimanja. Potom je Antonini počeo eksperimentirati i u tamnoj komori. Iako poznaje kemiju i fotografsku tehnologiju, a to je znanje potrebno svakom fotografu, ipak nije mogao potpuno predvidjeti, a još manje kontrolirati rezultate tih eksperimenata. Rezultat je, u prvi trenutak, izgledao kao greška. Međutim, novim osmišljavanjem, ono što bi ranije bilo smatrano greškom, novim je konceptom postalo kvalitetom, a ovladavanjem tehnologijom proizvodnje bivših "grešaka" Antonini je izborio i pravo da tako dobivene fotografije potpisuje.

Sami motivi na tim fotografijama prilično su obični. "To su oni negativi od kojih možda nikad ne bih napravio pozitiv", kaže Antonini. Ali, bez obzira na motiv, dekorativni elementi iskrivljenih linija i retikuliranog zrna svake fotografije daju neobičan vizualni dojam "impresionističkog" (mediteranski motiv) ili "nadrealističkog" (osoba s gitarom).

Za Antoninija estetika je važnija od "poruke", tj. fotografija je ono što se na njoj vidi, a ostalo je u drugom planu – prepušteno slobodi gledatelja.

Pero Kvesić